021-88307004
IMG-LOGO

یخساز › استوانه ای

برند

یخساز استوانه‌ای 30 کیلوئی
یخساز استوانه‌ای 30 کیلوئی BAR LINE  بارلاین
یخساز استوانه‌ای 50 کیلوئی BAR LINE  بارلاین
یخساز استوانه‌ای 10 کیلوئی
یخساز استوانه‌ای 150 کیلوئی