021-88307004
IMG-LOGO

مخلوط کن › غذاساز

برند

مخلوط کن 1.4 لیتری TANGO همیلتون بیچ
مخلوط کن 1.8 لیتری TEMPEST همیلتون بیچ
مخلوط کن 1.8 لیتری FURY همیلتون بیچ
مخلوط کن 1.25 لیتری RIO همیلتون بیچ
مخلوط کن غذا 1/8 لیتری TOURNANT همیلتون بیچ
مخلوط کن 1/8 لیتری میکس غذا همیلتون بیچ